Полезна информация

Често задавани въпроси

Q: Какви действия трябва да предприема при възникване на проблем?

A: При проблем можете да се свържете с нас по няколко начина:

Q: Необходима ли е регистрация, за да ползвам Wi-Fi мрежата на университета?

A: Да, регистрация е необходима, за да се защитят вашите данни и сигурността на мрежата. Можете да се регистрирате от тук.

Q: На колко устройства мога да използвам потребителското име и паролата за достъп за безжичната мрежа на университета?

A: : Можете да използвате данните си за достъп на всички устройства, които притежавате, но не едновременно. Задължително е обаче във формата за регистрация да посочите MAC адресите на всички устройства в съответното поле, като ги отделяте с „ ; “.

Q: Заплаща ли се използването на Wi-Fi?

A: Не, услугата е напълно безплатна и е необходима само регистрация.

Q: Какво представлява EduRoam?

A: EduRoam (Education Roaming) е глобална безжична услуга, осигуряваща мрежова свързаност и достъп до информационни ресурси. Основна цел на Eduroam проекта е лесен достъп на всички потребители до безжичните услуги на други институции, присъединени към Eduroam системата. Когато наши потребители гостуват в друга институция с eduroam свързаност, това ще им гарантира достъп до Интернет, без да има необходимост от допълнителна регистрация. Също така, всеки гост от академичната общност, пребиваващ на територията на ТУ, филиал Пловдив може да използва безжична свързаност през SSID - eduroam.

Q: Как да се регистрирам за EduRoam?

A: Ако нямате регистрация за Wi-Fi можете да направите това от тук, като задължително трябва да укажете това с поставяне на отметка на полето „Желая регистрация за EduRoam“. Ако вече притежавате акаунт е необходимо да заявите желанието си да използвате услугата EduRoam в каб. 4429.

Q: Трябва ли да направя някакви допълнителни настройки, за да използвам EduRoam?

A: Да. За да използвате тези услуга трябва да конфигурирате устройствата си. Подробна информация относно това можете да намерите на http://eduroam.tu-plovdiv.bg/index.php?prm=settings

Q: Как да намеря MAC адреса на устройството, от което ще достъпвам Wi-Fi мрежата на универистета?

A: В зависимост от използваното устройство следвайте следните стъпки:

 • за Android устройства: Settings ⇒ About Phone ⇒ Status ⇒ Wi-Fi MAC address
 • за iOS устройства: Settings ⇒ General ⇒ About ⇒ Wi-Fi Address
 • за Windows операционни системи: Start menu ⇒ Run ⇒ cmd ⇒ ipconfig /all

Q: Как да криптирам електорнните си писма?

A: За да изпращате писмата си в криптиран вид ви е необходим PGP ключ. Можете да създадете такъв от нашия уеб базиран мейл клиент или чрез подходяща за целта програма. За mail.tu-plovdiv.bg:

Settings ⇒ PGP Keys  ⇒ "+" Create a new key pair

Задайте парола за вашия PGP ключ и натиснете бутона Save. Ако сте последвали всички стъпки вече имате създаден ключ за криптиране.

В случай, че вече имате генериран такъв е необходимо той да  бъде импортиран в мейл клиента, който използвате. За mail.tu-plovdiv.bg това става по следния начин:

Settings ⇒ PGP Keys ⇒ Import

Важно е да знаете, че можете да изпращате криптирани имейли само на потребители, чиито публични PGP ключове имате. Необходимо е да изпратите своя публичен ключ еднократно:

Compose ⇒ Encryption ⇒ Attach my public key

За да изпратите електронно писмо в криптиран вид:

Compose ⇒ Encryption ⇒ Encrypt this message

За потребители на  Mozilla Thunderbird  - подробна информация как да криптирате писмата си може да намерите на следния линк.

Q: Как да се регистрирам за e-learning.tu-plovdiv.bg?

A: Преподавателите могат да се регистрират, използвайки служебния си имейл. Студентските регистрации ще бъдат създадени автоматично след подаване на необходимите данни във факултетните канцеларии.

Q: Как да направя заявка за нов курс в e-learning.tu-plovdiv.bg?

A: За да направите заявка за нов курс е необходимо да сте регистриран преподавател в системата и да са Ви делегирани права за заявяване на курс. Права ще получите в рамките на един работен ден от потвърждаване на регистрацията. След като влезнете в e-learning.tu-plovdiv.bg с потребителските Ви данни и изберете меню „Курсове“, ще имате възможност да изберете бутон „Заявка на нов курс“. Попълнете внимателно полетата от формата, която се отваря като обърнете внимание и изберете правилната категория, към която курсът трябва да принадлежи. След подаване на заявка изчакайте докато тя бъде одобрена от Мениджъра на системата.

Q: Как да създадем съдържание във вече одобрен курс в e-learning.tu-plovdiv.bg?

A: За да създавате или променяте съдържание на курс в системата e-learning.tu-plovdiv.bg трябва да имате права на „Преподавател“ за съответния курса.

imageОт „Меню с действия“ на курс, който искате да редактирате се избира „Включи редактирането“.

След това системата ще Ви даде възможност да редактирате съдържанието, да добавяте заглавия на темите, както и ресурси и учебни дейности към тях.

За да  добавите съдържание  към някоя от темите е необходимо от падащия списък „Добавяне на дейност или ресурс“ да изберете  типа на дейността или ресурса, който искате да добавите и бутона „Добавяне“. Тук възможностите са много и различни.

Повече информация за промяна на съдържанието на курс

Q: Как да създадем тест в e-learning.tu-plovdiv.bg?

A:

 • От „Меню с действия“image на съответния курс се избира „Включи редатирането“.
 • Избира се темата, към която ще се добави нов тест и от падащия списък „Добавяне на дейност или ресурс“ се избира „Тест“ и  бутона „Добавяне“.
 • Попълнете внимателно  отделните секции на формата, която Ви се отваря така, че да отговарят на Вашите нужди. След като запазите теста е необходимо да добавите въпросите, които желаете.
 • Добавянето на въпроси става от бутон Редактиране на теста -> Добавяне  -> Нов въпрос, след което избирате формата на въпроса.

За да създадете тест е необходимо да имате права на „Преподавател“ в съответния курс.

Кратък видео клип за създаване на тест

Повече информация за тестовете

Q: Как да създадем задание в e-learning.tu-plovdiv.bg?

A: Заданията в Moodle платформата предоставят възможност на студентите да представят своите работи на преподавателя за оценяване. Те могат да бъдат написани директно онлайн или да бъдат под формата на прикачен файл. Оценяването от страна на преподавателя може да стане с проценти или по друг избран от него начин. Изпращането на работите може да е индивидуално или в групи. За да създадете задание трябва да сте в роля „Преподавател“ и да изпълните следните стъпки:

 •  imageОт „Меню с действия“ на съответния курс се избира „Включи редатирането“.
 • Избира се темата, към която ще се добави заданието и от падащия списък „Добавяне на дейност или ресурс“ се избира „Задание“ и  бутона „Добавяне“.
 • Попълнете внимателно  отделните секции на формата, която Ви се отваря така, че да отговарят на Вашите нужди.
 • Натиснете бутона „Запазване и показване“ или „Запазване и връщане в курса“

Кратко видео за създаване на задание

Q: Какво представлява HotPotatoes и как да го използвам в Moodle платформатa E-Learning.tu-plovdiv.bg?

A: Пакетът „Hot Potatoes“ съдържа 6 приложения, които дават възможност за създаване на интерактивни въпроси (въпроси с няколко възможни отговора, въпроси с кратък отговор, кръстословици, попълване на празни места и други), подходящи за използване в World Wide Web. Moodle платформатa E-Learning.tu-plovdiv.bg позволява добавянето на въпроси създадени посредством „Hot Potatoes“. За целта първо трябва да изтеглите и инсталирате приложението от тук: https://hotpot.uvic.ca/index.php. След като създадете желаните от вас тестове и ги запишете на компютъра си можете да ги добавите и в E-Learning.tu-plovdiv.bg по следния начин:

 • image От „Меню с действия“  на съответния курс се избира „Включи редатирането“.
 • Избира се темата, към която ще се добави нов тест и от падащия списък „Добавяне на дейност или ресурс“ се избира „HotPot“ и  бутона „Добавяне“.
 •  В отворилия се прозорец можете просто да заредите вашия файл създаден с приложението „Hot Potatoes“ в полето „Source file“, при необходимост използвайте и допълнителните настройки.
 • Натиснете бутона „Запазване и показване“ или „Запазване и връщане в курса“.

След като сте изпълнили всички стъпки създадения от Вас тестови въпрос е добавен на избраното място.

Q: Мога ли да импортирам тестови въпроси от файл (Например: файл от Excel) в Moodle платформатa E-Learning.tu-plovdiv.bg?

A: За да импортирате въпросите си създанени на Excel в Moodle платформата трябва да създадете файл в XML формат. Създаването на този файл може да станe ръчно или с помоща на VBA в Excel можете да напишете своя код, който автоматично да превръща eселския файл в XML файл.

Q: Как да използвам файл в XML формат за импортиране на тестови въпроси в Moodle платформатa E-Learning.tu-plovdiv.bg?

A: XML форматът е характерен формат за импортиране или експортиране на въпроси, които да бъдат използвани в модула за тестове към Вашия курс в E-Learninig.tu-plovdiv.bg. Разбира се, за да е успешно импортирането на такъв файл, той трябва да е добре оформен, така че да отговаря на стуктурата на XML формат, подходящ за тестови въпроси в Moodle платформата. За повече информация относно XML файловете посетете този сайт: https://docs.moodle.org/38/en/Moodle_XML_format

Ако вече сте създали своя файл с тестови въпроси в XML формат можете да го импортирате във вашата „Банка с въпроси“ по следния начин:

 • Изберете Вашия курс
 • image От „Меню с действия“ на съответния курс избирате „Още…“.
 • От модула „Банка с въпроси“ избирате импортиране.
 • В отворилия се прозорец избирате „Moodle XML формат“, категорията, в която искате да попаднат вашите въпроси и зареждате Вашият XML файл.
 • Натиснете бутона „Импортиране“.

След успешното импортиране на въпросите можете да проверите тяхното съдържание от модула „Банка с въпроси“ ⇒ "Въпроси".

Q: Възможно ли е ограничаване на използването на помощни материали и програми при решаването на тест в Moodle платформата E-Learninig.tu-plovdiv.bg?

A: Времето за решаване на теста трябва да бъде добре съобразено, а зададените въпроси да са в съответствие с изискванията за провеждане на онлайн изпити.  Като техническо средство може да се използва безплатния софтуер Safe Exam Browser , който предоставя  възможност за контрол на  достъпа до ресурси като системни функции,  уебсайтове и  други приложения и предотвратява използването на неоторизирани ресурси на работния компютър по време на изпит. За да се възползвате от тези функционалности е необходимо преподавателят и студентите да имат локални инсталации на Safe Exam Browser. След настройка от страна на преподавателя (чрез SEB config tool) студентите ще имат възможност да решат теста само и единствено със Safe Exam Browser и след въвеждане на парола, ако има зададена такава при конфигурацията на теста.

 За да конфигурирате Вашия тест, така че да използва Safe Exam Browser, следвайте стъпките по-долу:

 • Създаване на тест в e-learning.tu-plovdiv.bg.
 • Съхраняване на .seb файл, съдържащ конфигурации за съответния тест(линк към теста, парола за достъп, browser exam keys),  посредством SEB config tool. Ако използвате опцията Use browser exam keys е необходимо да редактирате теста в Мудъл платформата. В  секция  „Допълнителни ограничения“, поле „Allowed browser exam keys" въведете същия browser exam keys, генериран от SEB config tool.
 • Прикачване на .seb файла във Вашия курс или изпращане на студентите по друг начин.
 • Студентите могат да решават теста само като стартират .seb файла.

Safe Exam Browser може да изтеглите от тук.

Повече информация за Safe Exam Browser

Q: Как да се регистрирам за Office 365 Еducation?

A: За да се регистрирате за Office 365 Еducation е необходимо да имате електонна поща в домейна  на Технически университет – София, филиал Пловдив.

 1. Посетете https://www.microsoft.com/en-us/education/products/office.
 2. Въведете адреса на вашата електронна поща.
 3. Попълнете внимателно потребителските данни за Вашия акаунт на латиница.
 4. Посетете пощенската си кутия. Ще получите имейл с код за верификация, който Ви е необходим, за да завършите регистрацията си за Office 365 Education.

След като завършите регистрацията си и влезнете със своите потребителски данни, ще имате възможност да използвате онлайн версии на Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams и редица други приложения.