MQTT WEB БРОКЕР

Отдел ИКТ предоставя на своите потребители възможност за реализация на решения на база MQTT протокол и MQTT брокер. Ако сте наш потребител и планирате изследване, развитие или учебен процес в областите на Машинна Комуникация (М2М) и Интернет на нещата (IoT), може да заявите регистрация в отдел ИКТ.

Предлагаме Ви примерно приложение за контрол на параметри в сървърно помещение. Приложението е реализирано чрез eclipse paho mqtt utility. С помощта на Web базирано приложение може да задавате различни стойности на MQTT брокера, който комуникира с тестовото приложение и да наблюдавате промяната в мониторинга.

Мониторинг:

https://ict.tu-plovdiv.bg/mqtt/monitor/

Web приложения за контрол:

https://ict.tu-plovdiv.bg/mqtt/control/

https://ict.tu-plovdiv.bg/mqtt/webcontrol/

 

Информация за настройка:

MQTT broker host - pulsar.tu-plovdiv.bg

Protocol – WebSocket Secure wss://

Port - 8084

Path - /mqtt

User – test

Password – qaz123

Client_ID – ict-mqtt

Topics:

1. Входна врата : tupd/ict/test/ServerRoom/door/status
(Валидни стойности - false/true)

2. Осветление : tupd/ict/test/ServerRoom/light/status
(Валидни стойности - false/true)

3. Влажност сървърно помещение : tupd/ict/test/ServerRoom/humidity/value
(Валидни стойности - integer value)

4. Температура сървърно помещение : tupd/ict/test/ServerRoom/temperature/value
(Валидни стойности - integer value)