Електронно обучение

Електронно обучение

Технически университет - София, филиал Пловдив предоставя на всички студенти и преподаватели достъп до следните системи за електронно обучение:

https://e-learning.tu-plovdiv.bg/

E-Learning.tu-plovdiv.bg - сайта за електронно обучение на Технически Университет - София, филиал Пловдив. Всеки от курсовете, които можете да намерите там е изцяло съобразен с учебното съдържание за отделните специалности. Посетете сайта, за да се възползвате от всички функционалности и предимства, които Moodle платформата предоставя.