Електронно обучение

Електронно обучение

Технически университет - София, филиал Пловдив предоставя на всички студенти и преподаватели достъп до следните системи за електронно обучение:

http://e-shell.tu-plovdiv.bg/

http://elrn.tu-plovdiv.bg/