JupyterLab

JupyterLab е уеб-базирана среда за разработка, в която можете да създавате интерактивни бележници с реален код, визуализации, формули и други. Гъвкавият интерфейс позволява на потребителите да конфигурират и организират работните процеси в научни изчисления, компютърна журналистика, машинно обучение и data science.

Средата е подходяща за преподаватели и студенти, обучаващи се в Технически Университет – София, филиал Пловдив. Линк към JupyterLab: http://jhub.tu-plovdiv.bg/ в рамките на университетската мрежа или през VPN от публични мрежи.

Ако сте наш преподавател или студент можете да заявите регистрация, като ни пишете на: support@tu-plovdiv.bg.

Посетете Jupyter Interface за повече информация за навигацията в интерфейса.

Запознайте се с Jupyter, посредством това кратка ръководство в GitHub: Getting Started With Jupyter Notebook