Регистрация за услуги

Електронна поща

Преподаватели и служители: Ако все още нямате регистрация за използване на служебна електронна поща можете да се регистрирате като изтеглите и попълните тази бланка след което я занесете лично в кабинет 4429 или я изпратите на имейл адрес: support@tu-plovdiv.bg.

Вход в служебен имейл

Студенти: Регистрациите за студентски електронни пощи се правят служебно след подаване на данни от факултетна канцелария. Всички студенти обучаващи се в Технически Университет – София, филиал Пловдив имат достъп до студентските си пощи на адрес: http://mail.std.tu-plovdiv.bg/.

Регистрация за Wi-Fi / Eduroam

За регистрация, моля попълнете регистрационната форма.

Регистрация за e-learning.tu-plovdiv.bg

Преподавателите могат да се регистрират сами, използвайки служебния си имейл от тук. Студентските регистрации ще бъдат създадени автоматично след подаване на необходимите данни във факултетните канцеларии.