Регистрация за услуги

Регистрация за Wi-Fi / Eduroam

За регистрация, моля попълнете регистрационната форма.

Електронна поща

Ако все още нямате регистрация за използване на служебна електронна поща можете да се регистрирате като изтеглите и попълните тази бланка след което я занесете лично в кабинет 4429 или я изпратите на имейл адрес: support@tu-plovdiv.bg

Регистрация за e-learning.tu-plovdiv.bg

Преподавателите могат да се регистрират сами, използвайки служебния си имейл от тук. Студентските регистрации ще бъдат създадени автоматично след подаване на необходимите данни във факултетните канцеларии.