GitLab е приложение за целия жизнен цикъл на разработката на софтуер. От планиране на проекти и управление на изходния код до CI / CD, мониторинг и сигурност. Възползвайте се от всички предимства  на Version Control  системата GItLab на Технически университет - София, филиал Пловдив. Необходимо е да се регистрирате със служебния си email на следния адрес: https://gitlab.tu-plovdiv.bg/ и веднага можете да започнете работа по своите проекти.