Входна врата

(няма приети данни от MQTT брокера)

 Unknown

Осветление

(няма приети данни от MQTT брокера)

 Unknown

Влажност - сървърно помещение

(няма приети данни от MQTT брокера)

 Unknown

Температура - сървърно помещение

(няма приети данни от MQTT брокера)

 Unknown

Последно MQTT съобщение: няма получено съобщение
Статус: