Новини

Какво е eduroam?

EduRoam (Education Roaming) е глобална безжична услуга, осигуряваща мрежова свързаност и достъп до информационни ресурси, за целите на изследователската и академична общност.

Основна цел на Eduroam проекта е лесен достъп на всички потребители до безжичните услуги на други институции, присъединени към Eduroam системата.

Технически Университет - филиал Пловдив също е част от eduroam инфраструктурата.

Eduroam е лесен за използване, осигурява защита на данните, както и високоскоростна безжична свързаност на стотици присъединени институции по света.

За повече информация: http://eduroam.tu-plovdiv.bg