Новини

 

Ръководство за управление на видеоконферентна система

За стартиране на системата, натиснете бутона BEGIN на сензорния дисплей Extron. Изчакайте 30 секунди докато бъде заредена системата.

Съществуват три режима на работа:

image

Локален режим (Local Presentation). Избира се съответно лаптоп, който презентиращият носи (и съответен тип свързване) или настолният компютър намиращ се в залата. Лаптопът може да бъде свързан към системата безжично в залите в които това е възможно или чрез кабел.

image

image

Хибридно обучение с локален лектор (Hybrid learning from Local Lecturer) При този режим презентиращият избира режим камера или презентация от компютър. Камерата е насочена към лектора с предварително зададени режими на камерата.

Режимите са:

  • режим за автоматично проследяване ("presenter") - Следи презентиращият в реално време и се фокусира върху него.

  • режим за автоматично проследяване ("zone") - Фокусира се върху предварително зададни зони (в повечето случаи това са дъските за писане); когато презентатора се намира в обсега на дадената зона, камерата се фокусира върху нея.

  • На публиката се показват презентацията и лектора или по отделно или едновременно.Има възможност за включване на проследяване на лектора в залата.

image

Хибридно обучение от отдалечен лектор или двустранна конференция (Hybrid learning from Remote Lecturer) Този режим се използва при провеждане на видеоконферентни връзки. Лекторът избира измежду различните режими на камера - камера за презентиращият/модератор или камера за аудиторията, както и смесен режим на двете камери.

image

 Изключване на системата

image