Новини

IPv6 свързаност

Интернет протоколът – версия 6 (IPv6) е усъвършенствана версия на своя предшественик IPv4, която решава проблема с недостига на IP адреси в световен мащаб. Проблемът е породен от непрестанно нарастващия брой на устройствата, които ползват свой собствен IP адрес.

За разлика от един IPv4 адрес, който съдържа 32 бита информация, IPv6 адресите съдържат 128 бита информация. Това определя значително по-големия брой адреси, които могат да се използват в новата система за адресация.

Преди години отдел ИКТ беше пионер при внедряването на IPv6 протокола, за всички сървъри предоставящи услуги в публичното пространство. Предоставя се и възможността на всички потребители на локалната компютърна мрежа в Университета, както и на WiFi HotSpot потребителите да получават автоматично глобален IPv6 адрес. За целта е необходимо да активирате съответната поддръжка на използваната от Вас операционна система. Приятно сърфиране в IPv6 пространството!