Новини

Всички студенти обучаващи се в Технически Университет – София, филиал Пловдив имат достъп до студентски електронни пощи на адрес: http://mail.std.tu-plovdiv.bg/.

Mail login
mail.std.tu-plovdiv.bg

Регистрациите се правят служебно след подаване на данни от факултетна канцелария. Имейлите имат вида: XXXXXX@std.tu-plovdiv.bg, където XXXXXX e факултетният номер на студента. На тези електронни пощи студентите ще получават информация свързана с тяхното обучение.