Борба със SPAM

 

Във връзка с увеличаване на обема на SPAM съобщенията получавани от потребителите на служебна електронна поща бе пусната в експлоатация система за разпознаване и маркиране на потенциални SPAM съобщения. Системата не изтрива получаваните от вас съобщения, а само ги маркира на базата на определени критерии. Положили сме максимални усилия за да избегнем погрешно маркирана поща, както и да намалим значително обема немаркирани Spam писма. Ако все пак откриете погрешно маркирано писмо моля да се обърнете към нас на адрес pmaster@tu-plovdiv.bg за да можем да вземем съответните мерки.

 

Над маркираните писма могат да се приложат редица критерии в зависимост от конкретните ви желания (изтриване, преместване в карантинна папка и т.н.) чрез задаване на подходящ филтър. Инструкции за настройване на филтрите за Web интерфейсите към пощата както и някои от по-популярни клиенти за електронна поща са налични тук.