Регистрация

 

Ако все още нямате регистрация за използване на служебна електронна поща можете да се регистрирате като изтеглите и попълните тази бланка след което я занесете лично в кабинет 4429 или 4434.

 

Проверка на наличност на избрания е-мейл адрес можете да извършите тук.