Електронна поща

 

 

Достъп


Web базиран E-mail клиент може да достъпите на адрес:http://webmail.tu-plovdiv.bg

Предоставя се възможност за достъп,  чрез IMAP или POP3 с криптирани или некриптирани сесии и локално инсталиран клиент. Подробна информация в pdf формат за конфигуриране на клиентското приложение и възможност за синхронизиране на пощенските кутии,  може да изтеглите от тук.

 

Прехвърляне на адресната книга

 

За да прехвърлите адресната си книга от стария интерфейс в новия е необходимо да изпълните следните стъпки:

 

1.      От меню Addresses  в стария интерфейс изберете  export на адресната книга в CSV формат

2.      В новия интерфейс дайте  import, като изберете полетата, които да бъдат вмъкнати (препоръчително всички в същия ред)

3.      Изберете за разделител символът ~ (тилда)

4.      Изберете  From file и посочете файла, който сте експортирали в стъпка 1)

 

Поради подмяна на прекодирането на символите от Windows 1251 на UTF-8, е възможно контакти изписани на кирилица да не се четат. Необходимо е да ги редактирате или да промените Encoding-а на CSV файла преди да го импортирате.