Използване на sFTP client

 

Препоръчваме Ви да си свалите следния  sFTP client. Необходимата конфигурация за връзка към web страницата на вашата катедра е показана на следващата фигура. Необходимо е да въведете името на вашия сървър (в примера това е  fea.tu-plovdiv.bg), потребителско име (в примера това е fea)  и паролата, която ви е била дадена.

Използвайки този клиент вашата парола ще пътува в криптиран вид през Интернет, но Ви съветваме да спазвате  всички правила  за защита на паролата от разкриване.

 

WinSCP Login Example