Конфигуриране на Web браузер за работа с Прокси сървър

 

Конфигурационни параметри

  • host: proxy.tu-plovdiv.bg
  • port: 3128

Конфигуриране на Mozilla Firefox

От менюто Tools изберете Options. В отворилия ви се диалогов прозорец изберете Advanced (горе в дясно) и после таб-а Network. В полето Connection изберете бутона 'Settings ...'. Зарежда ви се нов диалогов прозорец, в който избирате 'Manual Proxy Configuration' и в полетата HTTP Proxy и Port въвеждате информацията дадена по-горе. Потвърждавате навсякъде с OK.

 

Конфигуриране на Internet Explorer

От менюто Tools изберете Internet Options. В отворилия ви се диалогов прозорец изберете таб Connections. В полето Local Area Network (LAN) settings изберете бутона 'LAN Settings ...'. Зарежда ви се нов диалогов прозорец, в който в секцията 'Proxy server' слагате отметката 'Use proxy server ...' и в полетата Address и Port въвеждате информацията дадена по-горе. Потвърждавате навсякъде с OK.