Инструкции за свързване на мултимедиен проектор с лаптоп

 

•   Преди да свържете мултимедийния проектор изключете лаптопа.

•   Включете захранващия кабел в проектора, както и в електрическия контакт.

•   Включете единия край на VGA кабела в мултимедийния проектор, а другия в компютъра.

 

Използване на мултимедиен проектор с лаптоп.

 

За да включите мултимедийния проектор:

•   Включете  мултимедиейния проектор, използвайки On / Off на гърба на проектора. Важно: направите първо това!

•   Натиснете бутона Standby/On на проектора, като за тази цел може да използвате и дистанционно. С това включвате лампата на проектора.

•   Включете лаптопа.

•  След като  се уверите че лампата е включена , натиснете функционалния клавиш "Fn", който се намира в лявата страна на  клавиатурата на лаптопа, като едновременно с това натиснете и един от "F" клавишите, намиращи се на най-горния ред на клавиатурата. За  различните модели лаптопи този клавиш е различен. Ще го познаете  по отпечатаните на него LCD / CRT  или малка икона, изобразяваща монитор.

 

 

 

 

По този начин се прехвърля дисплея на лаптопа към мултимедийния проектор. Повторете клавишната комбинация още веднъж, ако не  виждате   изображението на екрана на лаптопа .

•   Ако с тези действия все още не сте успели да прехвърлите сигнала към проектора, натиснете бутона "input " на мултимедииния проектор или използвайте дистанционното за тази цел.

 

За да изключите мултимедиен проектор:

Първо изключете лампата на проектора, след което натиснете  бутона On / Off на гърба на проектора, за да изключите и самия мултимедиен проектор.