Помощна информация

 

Използване на sFTP клиентски софтуер

 

Използване на Прокси сървър

 

Използване на Мултимедиен проектор

 

Добавяне на SSL сертификат