Услугите, които поддържа отдел Информационни и Комуникационни  Технологии са следните:

 

•  Услуги за студенти

•  Услуги за служители

•  Web услуги

•  Инфраструктура и телефонни услуги

•  Политика и развитие


Услуги за студенти

 

      1.  Грижа и поддръжка на компютърните зали

      2.  HelpDesk

      3.  Обслужване на съхранението и управлението на файлове

      4.  Поддръжка на устройства за печатане и сканиране

      5.  Поддръжка на интернет достъпа

      6.  Поддръжка на ИТ обучение

      7.  Поддръжка на услуги за интернет акаунти  


Услуги за служители

 

      1.  Поддръжка на мрежата на територията на Университета

      2.  Поддръжка на сървър за съхранение на файлове и бази данни

      3.  Поддръжка на e-mail услуги

      4.  HelpDesk

      5.  Изнасяне на ИТ програми за обучение

 


Web услуги

 

      1.  Поддръжка и управление на университетските web услуги

      2.  Изпълнение и управление на добра web система за управление


Инфраструктура и телефонни услуги

 

      1.  Поддръжка на мрежата

      2.  Управление на лицензирания софтуер

      3.  Поддръжка на автентификация на потребителя

      4.  Поддръжка на ИТ сигурност

      5.  Поддръжка на back up и възстановяване на системата

      6.  Управление на достъпа до системата за сигурност

      7.  Създаване, управление и поддръжка на обща сървърна инфраструктура

      8.  Управление инфраструктурата на компютърните зали

      9.  Поддържане на връзките в мрежата

    10.  Развитие и разгръщане  на поддържаните услуги

    11.  Поддържане и управление на система за бази  данни

    12.  Поддържане на някой ограничени софтуерни услуги

    13.  Поддръжка и управление на телефонни услуги

    14.  Поддръжка и управление на телефонна инфраструктура


Политика и развитие

 

      1.  Развитие и изпълнение на ИКТ стратегии, планове и програми

      2.  Развитие и изпълнение на ИТ политика за сигурност

      3.  Грижа за високи ИТ стандарти в Университета

      4.  Грижа за комуникацията и консултирането на клиенти за услугите

      5.  Проектиране и поддръжка на клиентската мрежа