Зали с мултимедиен проектор

 

Университетът разполага с зали, оборудвани с мултимедийни проектори. Такива са:

 

  • 4326, 4327, 4328
  • 4406, 4422, 4425
  • Аула
  • 2102, 2103, 2105, 2112