Базови компютърни класове

 

Поддържаме пет базови  компютърни класа - 4509, 4510, 4511, 4512 и 4513. Всеки от тях разполага с 8 компютъра. Операционната система е Windows XP. Инсталираният софтуер предполага използването на компютърните класове за провеждане на упражнения  по  дисциплини свързани с програмиране на C  и C++, работа с Word и Excel, обработка на изображения,  чертане, проектиране и моделиране. Списъкът с инсталирания в класовете софтуер е следния:

  • Microsoft office 2003
  • Visual Studio 6.0
  • Microsoft Office Project 2003
  • Unigraphics NX4
  • Creative Suite