Компютърни класове

 

Отделът поддържа и обслужва следните компютърни класове, които са на разположение на преподавателите за учебни цели: