new IPv6 свързаност.  В качеството си на структурна единица отговорна за развитието  и внедряването на нови и авангардни технологии за целите на обучението и изследователската дейност във Филиала, преди години отдел ИКТ беше пионер  при внедряването на  IPv6 протокола, за всички сървъри предоставящи услуги в публичното пространство.  От месец юли 2010 г. експериментално се предоставя и възможността на всеки  потребител от  "мрежовия сегмет за обучение" (компютърни зали и лаборатории), както и на WiFi HotSpot потребителите да получават автоматично глобален IPv6 адрес. За целта е необходимо да активирате съответната поддръжка на използваната от Вас операционна система.  Приятно сърфиране в IPv6 пространството !
Работи новата система за WiFi достъп до Интернет. Системата използва самоподписан сертификат, който може да ви създаде проблеми при регистрирането. За да ги избегнете е необходимо да добавите сертификата в браузера си, следвайки инструкциите описани тук (добавяне на SSL сертификат). За регистрация моля попълнете следните бланки (преподавател, студент) и ги донесете лично в кабинет 4429.


Относно отдел - ИКТ

Отдел ИКТ осигурява развитие и поддръжка на информационните и комуникационни системи и технологии при ТУ София, филиал Пловдив. Отговорен е за максималната им ефективност с цел качествено обучение, изследвания в областта на науката, както и администриране на Университета.

 

При технически проблем

С цел подобряване на обслужването, при възникване на проблеми от компетентността на отдел ИКТ,  не се колебайте да се възползвате от :

1) Единен номер за заявки - НОМЕР 111.

2) Система за обслужване на заявки.

Налагането им ще допринесе за по-бързото и ефективно обслужване на вашите заявки.

 

Регистрация

Ако сте се присъединили наскоро към университета в качеството си на преподавател, служител или студент, на този сайт ще откриете услугите, които предлагаме и как да се регистрирате, за да си осигурите достъп до тях.


Събития